Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2015

tellmealie
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaarrependimento arrependimento
tellmealie
Pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy w internecie, więc boimy się jeszcze bardziej. Chodzimy na terapie, mówić o swoim lęku, próbując go oswoić, chociaż wiemy, że oswojenie go jest niemożliwe - lęk jest jak wściekłe, przyniesione z ulicy zwierzę, rozdrapujące wszystko dookoła.
— Żulczyk
tellmealie
Nie kocha się dlatego, że człowiek jest piękny - on staje się piękny, bo ktoś go kocha.
tellmealie
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"

April 29 2015

tellmealie
Reposted fromtjeden tjeden viaarrependimento arrependimento
8643 f4c3 420
Reposted fromgreggles greggles viaarrependimento arrependimento
0078 c99b 420

magics-secrets:

perfect life

tellmealie
5051 3e3f 420
tellmealie
9652 da29 420

April 02 2015

tellmealie

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

tellmealie
0005 c1a2 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover
tellmealie
1461 39f6 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viayouuung youuung
tellmealie
1158 6c78 420
Reposted fromSalute Salute viatruesoup truesoup
7228 599d 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover
7225 8dad

neo-beat:

.it’s a lonely road.

Reposted fromAmericanlover Americanlover
7211 cabc
Reposted fromAmericanlover Americanlover
tellmealie
skoro tęsknisz
znaczy, że kochasz
w jakiś sposób
ale kochasz..
— Piotr Tokaz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaAmericanlover Americanlover
7659 5304 420
Reposted fromget-fit get-fit viaarrependimento arrependimento
tellmealie
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromborn2die born2die viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl